Lý thuyết cơ bản về FDI và FPI thuyết trình môn Kinh tế quốc tế

3
3

Lý thuyết cơ bản về FDI và ODA by Kinh tế học K56.
Liên hệ giải đáp :
Các câu hỏi liên quan :
Câu 1 (Nhóm 3 ) : Nhà nước sử dụng ODA cho những dự án nào ? Hiệu quả của các dự án. 1
1. Nhà nước sử dụng ODA cho những dự án nào ? 1
2. Hiệu quả của những dự án trên. 3
2.1 Tích cực : 3
2.2 Tiêu cực 4
Câu 2 ( Nhóm 3 ) : ODA sắp hết được viện trợ có ảnh hưởng như thế nào đến VN ? 5
Câu 3 ( Nhóm 3 ): FDI tăng về lượng nhưng không tăng về chất ! Làm sao để tăng cả hai ? 7
Câu 4 ( Nhóm 7, 8 ) : Ưu điểm, nhược điểm của ODA. Ai là người quản lý nguồn ODA được viện trợ. Các nước đang tài trợ vốn ODA cho Việt Nam thì mang lại gì cho họ? 8
Ưu điểm của ODA: 8
Bất lợi khi nhận ODA: 8
Câu 5 ( Nhóm 9 ) : Nước tài trợ ODA có phải muốn tài trợ bao nhiêu cũng được không. Dựa vào tiêu chí nào để cho vay ODA nhiều hay ít. Việt Nam đang vay ODA từ những nước nào và như thế nào? 9
Câu 6 (Nhóm 10) : Hạn chế khi Trung Quốc làm chủ đầu tư ODA. Nhà thầu Trung Quốc làm đội vốn, sử dụng lao động Trung Quốc, làm chậm tiến độ. 11
Câu 7 (Nhóm 10 ) : Tại sao vẫn chọn TQ khi vẫn có những hạn chế đó mà không chọn nước khác. 11
Câu 8 (Nhóm 5 ) : Tác động tích cực và tiêu cực khi Trung Quốc viện trợ ODA cho VN 11
Câu 10 (Nhóm 10 ): Ưu điểm và nhược điểm khi Trung Quốc tài trợ ODA cho VN. Nhà thầu Trung Quốc làm đội vốn, sử dụng lao động Trung Quốc, làm chậm tiến độ. Tại sao vẫn chọn TQ khi vẫn có những hạn chế đó mà không chọn nước khác. 11
Câu 11 (Nhóm 4 ) : Những tác động của FDI đến Việt Nam ? Giải thích chuyển giá và cho ví dụ ? 12
11.1 Những tác động của FDI đến Việt Nam. 12
11.2 Chuyền giá và ví dụ 14
Câu 12 (Nhóm 4 ): Ảnh hưởng của FDI đến xuất nhập khẩu 16

Nguồn: https://wapchoi.net/

Xem thêm bài viết khác: https://wapchoi.net/tong-hop/

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here